Injektionsbehandling

En av de behandlingsformer som erbjuds på kliniken

Lokalbedövning och kortison

Vid vissa smärttillstånd - merparten av de tillstånd som lämpar sig för detta* - kan vi erbjuda injektion med läkemedel i form av lokalbedövningsmedel och/eller kortison. För bästa effekt bör denna behandling ofta kompletteras med andra åtgärder, såsom träning av rörlighet eller förbättrad muskelstyrka.

Kortisoninjektioner kan vara effektiva för att minska inflammation och smärta i olika delar av rörelseapparaten, bland annat i leder, slemsäckar och senskidor. Som regel märks en lindring av smärtan redan några dagar efter injektionen, men slutresultatet ses tidigast 2-3 veckor efter behandlingen. Oftast ber vi dig att ta det lite lugnt med den behandlade kroppsdelen under två veckor. Om en led i underkroppen behandlats bör den avlastas med kryckor under de första 1-2 dygnen.

Lokalbedövningsmedel kan användas för att kunna ställa en säkrare diagnos, men också i behandlingssyfte. Om diagnosen är något oklar efter den vanliga undersökningen kan en struktur/kroppsdel som misstänks ge smärta injiceras med endast lokalbedövning, följt av en undersökning för att se vilken effekt detta haft på besvären. Bedövningseffekten är maximal redan efter några minuter och försvinner helt ett par timmar senare. Ofta ges en kombination av lokalbedövningsmedel och kortison i samma spruta, bland annat för att kunna sprida kortisonet i ett större område.

Exempel på vanliga diagnoser/diagnosgrupper som ofta kan behandlas framgångsrikt med injektioner:

  • Frusen skuldra

  • Slemsäcksinflammation / "impingement" i skuldra

  • Artros under "skov"

  • De Quervains sjukdom (inflammation i senskida på tumsidan av handleden)

  • Karpaltunnelsyndrom

  • Triggerfinger

  • Slemsäcksinflammation i anslutning till höft

Vissa sjukdomstillstånd och allergier, intag av vissa läkemedel och andra omständigheter kan göra injektionsterapi till ett olämpligt val av behandling. Vi erbjuder denna behandlingsform först efter att försäkrat oss om att inga sådana omständigheter - så kallade kontraindikationer - föreligger. Trots detta ses ibland biverkningar, men de är i de allra flesta fall milda och snabbt övergående. Mer information om detta ges under besöket. 

Cingal - smärtlindring vid knäledsartros

Om du lider av artros i knät, och inte har uppnått en godtagbar smärtlindring med endast grundläggande artrosbehandling**, så kan en ledinjektion med Cingal vara något för dig. Den smärtlindrande effekten av en injektion varar som regel i minst 6 månader. Behandlingen kan därefter upprepas vid behov (tidigast 6 månader efter närmast föregående behandling). Denna behandlingsform riktar sig främst till dig som har lätta till måttliga artrosförändringar vid röntgenundersökning.

Cingal är ett modernt kombinationspreparat, som innehåller både kortison (triamcinolonhexacetonid) och hyaluronsyra.  Hyaluronsyra kallas ibland tuppkamsextrakt, men den hyaluronsyra som ingår i Cingal kommer inte från djurvärlden. Något förenklat kan sägas att kortisonet i Cingal står för den snabbt isättande, mer kortvariga smärtlindringen, medan den ingående hyaluronsyran står för den långsamt isättande och mer långvariga effekten.

En mindre andel (mindre än 5%) av de patienter som behandlas med Cingal upplever biverkningar i form av kortvarig smärtökning, svullnad, värmeökning och/eller rodnad kring den behandlade leden. Risken för allvarliga biverkningar bedöms vara mycket låg. Angående så kallade kontraindikationer (hinder) för behandling med Cingal, se sista stycket i texten om lokalbedövning och kortison högre upp på denna sida. 


Fördjupad läsning om Cingal

Vid artros är det mycket vanligt att den mjuka kapsel som omger leden (ledkapseln) drabbas av inflammation. Inflammationen skapar ökad smärta och stelhet. Den kan också ge en synlig svullnad, och ibland även göra så att knät känns varmt. Kortisonet i Cingal motverkar effektivt denna inflammation, med märkbara resultat inom en vecka efter behandling.

Ett ämne som heter hyaluronsyra är en viktig beståndsdel i ledens brosk och ledvätska. Ämnet produceras av leden själv, i ledkapselns inre skikt (synovialmembranet). I en led drabbad av artros innehåller ledvätskan - ledens smörjolja - färre och mindre molekyler av hyaluronsyra jämfört med en frisk led. Konsekvensen blir en ökad friktion vid ledrörelser samt en försämrad stötdämpning. Hyaluronsyra som injiceras i leden tros kunna stimulera leden till att bli bättre på att själv producera samma ämne, vilket kan förklara den långvariga smärtlindring som ofta uppnås (smärtlindring som håller i sig långt efter att den utifrån tillförda hyaluronsyran brutits ned).

Hyaluronsyran i Cingal är högkoncentrerad, har en hög molekylärvikt och är stabiliserad genom så kallad korslänkning. Korslänkningen gör att hyaluronsyran som injiceras stannar kvar i leden under en längre tid, något som ger förutsättningar för en mer ihållande effekt på besvären. Till skillnad från många andra hyaluronsyrepreparat på marknaden, som ges i behandlingsserier med 3-5 injektioner över 3-5 veckors tid, krävs bara en injektion med Cingal.

Här finns ytterligare information om Cingal för både vårdgivare och patienter (engelsk text): www.cingal.com

* Vi erbjuder ej injektioner i nacke eller rygg, såsom rotblockad, facettledsblockad eller sakral epiduralinjektion.

** I första hand regelbunden motion och viktkontroll (vid behov kompletterat med vanliga smärtlindrande mediciner, såsom paracetamol och NSAID-preparat (ibuprofen, naproxen m.fl.)).