Om kliniken

Information om kliniken och de tjänster vi erbjuder 


Kliniken är stängd tillsvidare

Ortopedmedicinska kliniken i Gefle

Ortopedmedicinska kliniken i Gefle (OMK Gefle) är en klinik med ortopedmedicinsk inriktning, som startat verksamheten under andra hälften av augusti 2020.

Kliniken hyr rum i LOCAL:s nyrenoverade lokaler på Norra Skeppsbron 5A, ett stenkast från Gävle Centralstation. Flytt kommer att ske under hösten 2021 - mer information inom kort! 

Vi erbjuder privatvård, det vill säga vård som inte finansieras med skattemedel. Från och med hösten 2021 bedrivs verksamheten utan avtal med försäkringsbolag. Detta innebär att all vård bekostas av patienten själv. Frikort gäller ej.  

På kliniken finns kompetens inom ortopedisk medicin och injektionsterapi, med gedigen formell utbildning och mångårig erfarenhet på dessa områden. Vi har som regel mycket korta väntetider, och vi kan vissa dagar även erbjuda besök kvällstid.

Vid ett besök hos oss får du träffa fysioterapeut med särskild kompetens inom ortopedisk medicin, som utan tidspress undersöker dig noggrant för ta reda på vad som orsakar dina smärtor. Först när orsaken till besvären har fastställts - en diagnos har ställts - kan rätt behandling sättas in. 

Självklart hänvisar vi dig till annan, lämplig instans inom vården, om det efter undersökning hos oss skulle råda fortsatt osäkerhet kring vad dina symptom beror på, eller om vi inte kan erbjuda den typ av behandling du behöver.

Diagnoser/smärttillstånd

Exempel på vanliga smärttillstånd som i de flesta fall kan behandlas hos oss (listan är långt ifrån komplett):

 • Skuldra: frusen skuldra, kalkaxel, slemsäcksinflammation i det subakromiala utrymmet, inflammation/artros i någon av nyckelbenets leder, smärta från sena
 • Armbåge: tennisarmbåge, golfarmbåge, smärta från biceps- eller tricepssenan
 • Hand: triggerfinger, inflammation/artros i tummens grundled, senskideinflammation på tumsidan av handleden (de Quervains sjukdom)
 • Höft: ledinflammation/artros, slemsäcksinflammation på sidan av höften eller i ljumsken, smärta från muskel eller sena
 • Knä: ledinflammation/artros, smärttillstånd från knäskålsled hos unga (patellofemoralt smärtsyndrom), hopparknä, löparknä
 • Fot: inflammation/artros i stortåns grundled, smärta från hälsena, muskelbristning i vad, "hälsporre" (plantarfasciit), hälkuddesyndrom
 • Ryggrad: diskrelaterad smärta från rygg eller nacke (utan muskelsvaghet eller känselbortfall), facettledssmärta i nacke, inflammation i bäckenled (sakroilit - en vanlig komponent i ryggreumatisk sjukdom, såsom ankyloserande spondylit m.fl.)


Behandlingar

Behandlingsformer som vi erbjuder:

 • Stötvågsbehandling / tryckvågsbehandling (rESWT)
 • Injektion med kortison och lokalbedövningsmedel
 • Manuell behandling såsom manipulation, långsam stretching och djup tvärfriktionsmassage
 • Tejpning med kinesiotejp och sporttejp
 • Hemträningsprogram som skräddarsys efter dina behov
 • Kompletterande behandling för smärtlindring och för att få spända muskler att slappna av, exempelvis akupunktur/dry needling eller behandling med massagepistol (Theragun)

Leg. fysioterapeut Viktor Henning

Jag som driver kliniken heter Viktor Henning och har arbetat som fysioterapeut sedan 2009, då jag gick ut från sjukgymnastprogrammet vid Uppsala universitet. Redan under grundutbildningen utvecklade jag ett starkt intresse för diagnostik av smärttillstånd från rörelseapparaten, vilket fick mig att påbörja en vidareutbildning inom ortopedisk medicin parallellt med sjukgymnastprogrammets sista terminer. Fortsatta studier ledde fram till en OMI Advanced Exam (högre examen i ortopedisk medicin) hösten 2011. Jag har därefter kompletterat med en del andra kurser, bland annat en relativt omfattande utbildning inom injektionsterapi.

Examina efter grundutbildning till fysioterapeut:

 • OMI Basic Exam (2010)
 • OMI Advanced Exam (2011)
 • SOMM Dip Injection Therapy (2014)
 • PgD Musculoskeletal Medicine (2019)

Efter att ha arbetat inom primärvården (på hälsocentraler) under drygt 11 års tid har jag nu äntligen tagit steget till att starta en egen klinik, något jag drömt om länge. Den egna verksamheten tillåter mig att koncentrera mig på det jag brinner för - ortopedisk medicin - och den ger mig också helt andra förutsättningar att kunna utvecklas ytterligare inom mitt specialområde. Jag både hoppas och tror och detta ska komma er patienter till gagn!