Ortopedisk medicin

Den här sidan beskriver klinikens specialkompetens - ortopedisk medicin

Dr. James Cyriax (1904-1985)
Dr. James Cyriax (1904-1985)

Ortopedisk medicin, ibland även kallat muskuloskeletal medicin, är ett specialområde inom både medicin och fysioterapi, som innefattar djupgående kunskaper om bedömning/diagnostik och icke-kirurgisk behandling av smärttillstånd från rörelseapparatens mjukdelar - muskler, senor, leder, slemsäckar, m.m.

Den brittiske ortopedkirurgen James Cyriax, M.D., M.R.C.P. (1904-1985) brukar kallas "ortopedmedicinens fader". Han författade flera böcker i ämnet. Den mest kända är tvåbandsverket "Textbook of Orthopaedic Medicine", vars 11:e och sista upplaga utkom 1984. I över 20 års tid arbetade han som läkarkonsult på St Thomas's Hospital i England, och 1975 utsågs han till "visiting professor in Orthopaedic Medicine" vid University of Rochester i New York. James Cyriax ägnade en stor del av sitt liv åt att utveckla ett välstrukturerat system för diagnostik och behandling som fortfarande, i uppdaterad form, praktiseras och undervisas världen över.

Inom ortopedisk medicin läggs stort fokus på att försöka identifiera den struktur/kroppsdel som smärtan utgår ifrån, samt orsaken till att denna kroppsdel gör ont. Målet är att ställa en exakt diagnos. Diagnosen gör det möjligt att ge dig som patient en förklaring av orsaken till dina besvär, en rimlig prognos och i många fall en behandling som riktar sig direkt mot smärtans ursprung. I de flesta fall ger sjukdomshistorien och undersökningen "på rummet" den viktigaste informationen. Bildundersökningar, såsom röntgen och magnetkamera, är främst till nytta då allvarligare sjukdom behöver uteslutas, eller då det finns behov av att skapa ett underlag inför en eventuell operation.

Exempel på behandlingsmetoder som kan vara aktuella, beroende på diagnos och andra omständigheter, är injektion(-er) med lokalbedövningsmedel och/eller kortison, stretching av ledkapsel, individuellt utprovat träningsprogram, stötvågsbehandling och djup tvärfriktionsmassage.

OMI

Orthopaedic Medicine International (OMI) är en internationell organisation, som utbildar företrädelsevis fysioterapeuter och läkare inom området ortopedisk medicin. Utbildningen, som tar 3-4 år att genomföra i sin helhet, har samma struktur i alla länder och är uppdelad i två block - "Basic course" och "Advanced course".

Mer läsning:

OMI Nordens hemsida